Nauczanie – metody i formy pracy - Akademia Reduta

Akademia koncentruje się na dwujęzyczności. Codziennie odbywają się zajęcia prowadzone w języku angielskim. Współpracujemy z jedną z najlepszych szkół językowych w Krakowie- Eureko. Naszym celem jest nauka języka obcego tak, aby dziecko w sposób najbardziej płynny i naturalny nabywało umiejętności mówienia w języku angielskim.

Główną metodą dydaktyczną stosowaną przez lektorów jest metoda Total Physical Response (TPR).

W Akademii równorzędnie z językiem angielskim skupiamy się na edukacji językowej, matematycznej, finansowej, przyrodniczej, artystycznej, społecznej, zdrowotnej i edukacji wielokulturowej.

Wykorzystujemy następujące metody pracy, które wzajemnie się uzupełniają:

  • Metoda Marii Montesorii
  • Glottodydaktyka prof. Bronisława Rocławskiego
  • Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Metoda Dobrego Startu
  • Metoda Paula Dennisona
  • Ruch Rozwijający metodą Weroniki Sherborne
  • Pozytywna Dyscyplina
  • Pedagogika Bliskości